Modele si metode de dezvoltare rurala

Interconectarea prin intermediul rețelei rurale naționale are ca SCOP: a sporirea gradului de implicare a părților interesate în implementarea écologie rurale; b ameliorarea calității punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală; c informarea publicului larg și a potențialilor beneficiari cu privire la politica de dezvoltare rurală și oportunitățile de finanțare; (d) încurajarea inovării în agricultură, producția alimentară, silvicultură și zoneLe rurale. Una DIN Principalele inovatii ALE acestei politici este metoda adoptata, vizand o mai buna integrare a diferitelor interventii cu scopul; de a asigura o dezvoltare armonioasa a tuturor zonelor rurale ALE europei. PNDR (finanțat DIN Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiectif: protejarea, dezvoltarea si managementul cadrului Natural, contribuind astfel la sustinerea Dezvoltarii Economice. Acest sprijin acopera actiunile de Mediu, dezvoltarea Turismului si trasarea planului de protectie si Management pentru zoneLe NATURA 2000, si a Altor LocURI cu valoare naturala ridicata. AXA 3: imbunatatirea calalitatii vietii in zoneLe rurale si promovarea diversificarii activitatilor Economice prin masuri Care au ca obiectiv sectorul Agricol si alte zone rurale (cunoscuta si Sub numele de “dezvoltare Rurala Extinsa). ameliorarea infrastructurii rurale legata de dezvoltarea Agriculturii; Cu ocazia relansarii Strategiei de la Lisabona, Consiliul European a reafirmat ca strategia de la Lisabona trebuie vazuta in contextul mai larg al Dezvoltarii Durabile, ca nevoile prezente trebuie indeplinite fara a compromite abilitatea generatiilor viitoare de a Veni in intampinarea nevoilor3. Noua perioada de terminées ofera o oportunitate UNICA de a refocaliza sprijinul noului fond de dezvoltare Rurala, pentru crestere, LocURI de munca si durabilitate. In acest sens, este PE depeline armonizat cu Declaratia referitoare la Principiile orientative pentru Dezvoltare Durabila4 si programul de actiune de la Lisabona5 reinnoita Care vizeaza resursele de a face din Europa un Loc mai atractiv pentru investitii si munca, promovet cunoasterea si inovatia pentru crestere si creand LocURI de munca mai multe si mai bune. dezvoltarea furnizarii utilizarii inovatoare a surselor de Energie regenerabila poate contribui la crearea de Noi puncte de desfacere pentru produsele agricole si Silvice, furnizarea de servicii locale si diversificarea economiei rurale; Resursele alocate domeniilor diversificarii economiei rurale si Calitatii vietii in zoneLe rurale conforme anexei 3 trebuie sa contribuie la prioritatea Generala a crearii de oportunitati de ocupare a Fortei de munca. Gama masurilor disponibile conforme anexei 3 trebuie sa fie folosita mai ales pentru a promova dezvoltarea capacitatilor, dobandirii de abilitati si organizarii pentru dezvolarea strategiei locale si de asemenea sa ajute la zapewniania ca zoneLe rurale Raman atractive pentru generatiile viitoare, in promovarea pregatirii, informarii si antreprenoriatului, nevoile specifice ALE femeilor si Tinerilor trebuie luate in considerare.