Modele do szkicowania

Bardzo realistyczne figurki utworzone z myślą o artystach. Modèle Dzięki dużej Ilość przegubów ułatwia odtworzenie pożądanej pozycji lub działania. le § 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia OD wykonywania lub ne Żądania obniżenia ceny. Po dokonaniu zakupu Proszę o wybór figurki koń Biały lub koń brązowy § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony Albo wynikający z okoliczności lub z Destiny rzeczy, Jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, Albo Jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za Wady fizyczne). § 11-Administratorem danych Osobowych jest: P. U. H Natalia Socha 59-220 Legnica UL. Stanisławowska 3/9 dowód sprzedaży (Paragon fiskalny/Faktura VAT) jest zawsze przyklejany W samoprzylepnym Worku Pod listem przewozowym § 7-podane terminy nie są wiążące i pochodzą direct OD przewoźników oraz poparte są na Naszym doświadczeniu. Odstąpienia są realizowane zgodnie z Ustawa z dnia 30 Maja 2014 r. o prawach konsumenta: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827 Kupującym nie Bà ącymi Konsumentami Prawo à nie przysługuje.

Odstąpienie Musi być jednoznaczne, zrozumiałe oraz identyfikować osobę fizyczną. (ZAŁĄCZNIK NR 1 do ustawy z dnia 30 Maja 2014 r.) Konsument Powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz Karta gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania une fois minimalizuje mortel uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często une Wi integralną część fabrycznie nowego Sprzętu, Podobnie que Jak instrukcja je Karta gwarancyjna. Jeżeli Jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU Inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany ne zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia OD wykonywania TJ. koszty Opakowania, zabezpieczenia i nadania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu BDE ące wynikiem łączyć z niego w sposób wykraczający Poza Konieczny do stwierdzenia charakteru, Cech i funkcjonowania produktu. Klient ponosi także mortel utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia aller faire sprzedawcy. Jeżeli Produkt jest o zmniejszonej wartości Sprzedawca wycenia Produkt, z wyceną konsument ma Prawo się nie zgodzić-w takim wypadku odstąpienie uważane jest za niebyłe a towar odsyłany na koszt konsumenta UWAGA! Prawo odstąpienia OD wykonywania nie przysługuje w odniesieniu ne umów: 1. o świadczenie Usług, Jeżeli wykonaliśmy w entierement usługę za twoją wyraźną zgodą; 2.

w której Cena towaru Zależy OD wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, je które mogą wystąpić Przed upływem résid odstąpienia OD umowy; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według twojej specyfikacji lub służąca zassjeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca Krótki termin przydatności do użycia; 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu Opakowania nie Można zwrócić ze względu na déjoué Zdrowia lub ze wzglout higienicznych, Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na SW, Charakter, zostają nierozłącznie połączone z przez rzeczami; 7.